De leerlingenraad

De doelen en taken van de leerlingenraad.

We willen er naar streven om een respectvol klimaat te creëren in onze school. De leerlingenraad wil hiertoe bijdragen door initiatieven die uit de leerlingen komen, uit te werken.

  • kennismaking met de leerlingenraad - hoe werkt de leerlingenraad? - wat is het doel ervan? - wat kunnen we in onze school bereiken?
  • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie
  • Voorstellen uitwerken met betrekking tot de goede werking van de school

  • Inrichting speelkoffers speelplaats, middagactiviteiten,…

Hieronder de leerlingenraad van het schooljaar 2021-2022:

Leerlingenraad 2021-2022