De schoolraad

De directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;
  • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.     

De samenstelling van de schoolraad vindt u in het schoolreglement.