De schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;
  • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   

Samenstelling van de schoolraad
Artikel 28 van het decreet basisonderwijs bepaalt dat het schoolbestuur de ouders bij de eerste inschrijving schriftelijk informeert over de samenstelling van de schoolraad.  

Rechtstreeks verkozen leden uit het personeel  

Lily Borremans

Anne Gooris  

Heleen Van de Cruys
 

Rechtstreeks verkozen leden uit de ouders  

Inne Olders

Sarah Mortier  

Femke Zimmerman  

 

Gecoöpteerde leden  

Lore Van Dyck

Ragna Oyen


Voorzitter  

Femke Zimmerman
 

Secretaris  

Anne Gooris  

 

Ondervoorzitter   

Sarah Mortier  

 

Directie  

Bénédicte Stenier