Schooluren en opvang

Schooluren

Voormiddag : van 8.30 uur tot 10.15 uur en van 10.35 uur tot 12.20 uur

Namiddag : van 13.40 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 15.20 uur

Woensdag : van 8.30 uur tot 10.15 uur en van 10.35 uur tot 12.20 uur


Kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, dienen voor deze bijkomende opvang en dienstverlening een bijdrage te leveren van €0,35 per dag (uiteraard niet op woensdag).

Voor- en naschoolse opvang

Voor de ouders die door werk- of andere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren hun kind binnen de hieronder vermelde periodes zelf op te vangen, is er voor- en naschoolse opvang voorzien op de normale lesdagen.

Indien de directeur twijfelt aan de (werk-)omstandigheden van de ouders, kan zij een attest van de werkgever vragen. Zij kan op basis van het ontbreken van een dergelijk attest en een gesprek met de ouders beslissen het kind de toegang tot de opvang te ontzeggen.

Voorschoolse opvang (ochtend): 7.30u - 8.30u (betalend van 7.30u tot 8.15u: €1,50 per week).

Vóór 7.30u mogen er dus geen kinderen aan het schooldomein achtergelaten worden.

Naschoolse opvang (avond)15.20u - 18.00u (betalend van 15.35u tot 18.00u: €0,75 per begonnen half uur).

Op woensdag12.20u - 18.00u (betalend van 12.35u tot 18.00u: €0,75 per begonnen half uur).

De ouder begeleidt zijn/haar kind tot in de ochtendopvang en verlaat nadien het schooldomein. Wie ’s avonds om 15.35 uur nog niet is afgehaald, gaat naar de naschoolse opvang en blijft in geen geval op de speelplaats rondhangen, zelfs niet onder begeleiding van oudere broers of zussen.

Fiscale attesten 

Voor alle opvangkosten (middagtoezicht en voor- en naschools toezicht) zal de school u desgewenst een fiscaal attest overhandigen op de vooraf meegedeelde data.

Te laat afhalen van de kinderen 

Ouders die hun kinderen niet tijdig komen afhalen, worden beboet volgens een systeem waarbij voor elk tijdsblok van 15 minuten €10 per gezin moet worden betaald. Indien leerlingen na 18.45 uur niet werden afgehaald (en de school werd niet verwittigd, of de school kon niemand bereiken), kunnen de ouders hun kind afhalen op het politiebureau van de gemeente Evere.

GIBBON

De voor- en naschoolse opvang wordt binnen Scholengroep Brussel georganiseerd door de vzw GIBBON. doc bestandwerkingsreglement gibbon sep 2021.doc (89 kB)