Onze troeven

Onze school in een paar lijnen samengevat ...

Onderwijs voor hoofd, hart en handen: we streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling na

 • Modernste onderwijsmethoden en didactisch materiaal
 • We werken met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (KIM-versie) in het eerste leerjaar
 • we volgen het traject i.s.m. de pedagogische begeleidingsdienst rond 'ijsbergrekenen' vanaf het schooljaar 2020-2021
 • we volgen het traject i.s.m. de pedagogische begeleidingsdienst rond begrijpen lezen 
 • Gevarieerde werkvormen - werken met een keuze- en planbord
 • Lichamelijke opvoeding gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding
 • Spelkoffers en tafeltennis tijdens de speeltijden - pannakooi
 • Samenwerking met de openbare bibliotheek Evere
 • Een ruim boekenaanbod in onze eigen schoolbibliotheek
 • Aandacht voor leren leren en sociale vaardigheden
 • Werken met de talentenarchipel
 • Onderzoekend leren met de kinder bioblitz
 • Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas
 • Stimulerend meertalig Onderwijs (STIMOB): eerste graad: 1u Wereldoriëntatie/Muzische vorming (herhaling) -  tweede graad: 2u Frans - derde graad: 3u Frans (1u Wereldoriëntatie herhaling)
 • Culturele uitstappen in en buiten Brussel
 • Moestuinproject met de hele school
 • aandacht voor ICT: elke klas beschikt over computers/laptops/tablets

Een gezonde en veilige levenshouding: 

 • Verzorgde maaltijden in eigen schoolrestaurant
 • Elke dag 'fruitdag'  (uitgezonderd woensdag: de kinderen krijgen een gezonde koek)
 • Deelname aan het project 'Oog voor lekkers'
 • Water drinken doorheen de dag
 • Schoolzwemmen in Triton
 • Fietseducatie - fietsexamen 
 • moderne turnzaal met veel materialen - samenwerking met MOEV

We hechten belang aan normen en waarden:

 • Wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline vinden we belangrijk
 • Aandacht voor sociale vaardigheden


Grondige begeleiding van de kinderen: 

 • Verschillende keren per jaar genormeerde toetsen om het niveau te bepalen
 • OVSG-toets op het einde van het 6de leerjaar
 • Doordacht zorgbeleid
 • Een zorgteam dat de leerkrachten en leerlingen ondersteunt om zorgbreed te werken
 • Samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • Samenwerking met externe partners: OnderwijsCentrum Brussel, OndersteuningsNetWerk, logopedisten, revalidatiecentra, ...
 • Bij problemen worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht


Duidelijke communicatie: 

 • Directie, interne zorgcoördinator, administratie en leerkrachten zijn makkelijk te bereiken via Smartschool
 • Een 2-wekelijkse nieuwsbrief
 • Themabriefjes bij de kleuters en een maandplan in het lager onderwijs, zodat de ouders altijd weten rond welk thema of leerinhouden er gewerkt wordt 
 • Heen- en weerschrift en agenda
 • Rapport met duidelijke informatie in het lager onderwijs - pluimpje voor de leerling
 • Oudercontacten/Kindcontacten
 • Voortdurend geactualiseerde website en Facebookpagina van de klassen met veel nieuws uit de klassen
 • Smartschool voor ouders en leerlingen van L5 en L6
 • werken met Bingel


Participatie: 

 • Leerlingen van de lagere school kunnen hun ideeën kwijt in de leerlingenraad
 • Kringgesprekken in de klas
 • Openklasdagen waar ouders uitgenodigd worden om deel te nemen aan een activiteit
 • talenten- en voorleesweek voor ouders


Een team van professionals dat uw kind begeleidt: 

 • Dynamische leerkrachten die zich professionaliseren
 • Veel overleg tussen de leerkrachten
 • Aandacht voor Interne KwaliteitsZorg en zelfevaluatie
 • Duidelijke afspraken tussen de leerkrachten zorgen voor verticale leerlijnen

Wij zijn een brede school:

Onze school streeft de totale ontwikkeling van elk kind na door het aanbieden van allerlei sport-, sociale en culturele activiteiten tijdens en na de schooluren. We werken samen met het RHOK, Everna, woon- en zorgcentrum,...

En verder:

 • Ondersteuning door Onderwijscentrum Brussel
 • Klascomputers vanaf de eerste kleuterklas
 • Bos-, zee-, natuur- en gezondheidsklassen vanaf het eerste leerjaar
 • Makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • Een dynamisch oudercomité