Externe ondersteuners

OnderwijsCentrum Brussel

katrijn
Ik ben ondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel. Ik ondersteun het leerkrachtenteam van Papageno in thema’s zoals taal en meertaligheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, enz.

Katrijn Vercauteren

BredeSchoolcoördinator BS Papageno

brede school coordinator

Als Brede School coördinator treed ik op als tussenfiguur voor de kinderen, de ouders, de school en het brede netwerk van organisaties rond de school.
In dit brede netwerk creëren we kansen voor onze kinderen om zichzelf te ontplooien op school en in de vrije tijd. We organiseren naschoolse activiteiten, buurtprojecten, projecten rond ouderbetrokkenheid en meer ... Gelijkwaardigheid en ontmoeting tussen partners staan centraal, plezier is de sleutel!