Taal- en leestips

Leestips

 • Zorg af en toe voor een rustig leesmoment in een uitnodigend leeshoekje waar weinig afleiding is. De TV moet dus wel even uit, computerspelletjes moeten even uit de buurt … Laat je kind zelf een plekje kiezen.
 • “ Zien lezen doet lezen”. Laat zien dat lezen aangenaam, nuttig en leerrijk, maar vooral ook leuk kan zijn! Laat je enthousiasme zien en toon aan je kind dat je zelf ook leest: boeken, kranten, tijdschriften, boodschappenlijstjes, recepten, handleidingen, … . Op deze manier tonen we dat we lezen dagelijks nodig hebben en dat lezen ‘vanzelfsprekend’ is.
 • Wees heel enthousiast bij elke inspanning die je kind doet om te lezen of om met boeken om te gaan. Bladeren in strips of de achterflap van een boek proberen te lezen, zijn stappen in de goede richting.
 • Leesinspanningen mogen (aanvankelijk) beloond worden. Een ‘spaarkaart’, waarop elk leesmoment wordt aangeduid en die na x aantal keer recht geeft op een kleine beloning, kan een extra stimulans zijn voor je kind.
 • Peuters genieten ervan om samen met mama of papa naar prenten in boeken te kijken. Zo leren ze dat de prenten iets voorstellen. Later leren ze dat de letters betekenis hebben. Boeken worden zo een belevenis, iets om naar uit te kijken.
 • De meeste kinderen vinden het fijn dat je hen voorleest. Kleuters zijn er vaak dol op. Hier wordt de basis gelegd voor een positieve ‘leesinteresse’. Kinderen die zelf leren lezen vinden voorlezen ook nog leuk. Het is belangrijk om bij het voorlezen te letten op de reacties van je kind. Heeft het alles begrepen? Vaak vindt een kind een verhaal zo spannend dat het avond na avond uit hetzelfde boek wil worden voorgelezen. Waarom ook niet? Als het boek mooi geïllustreerd is, is er altijd wel iets nieuws te ontdekken.
 • ‘Samen’ met je kind lezen kan ook heel leuk zijn! Neem rustig de tijd om elk om beurt een stukje te lezen. Zorg voor een gezellige sfeer en kies een boek dat de interesse van je kind prikkelt. Je moet dan niet op elke fout reageren. Herhaal een verkeerd gelezen woord wel correct als je merkt dat de inhoud niet meer klopt door de gelezen fout.
 • Een boek helemaal uitlezen werkt motiverend. Kies daarom geen dikke boeken en zorg dat het boek volledig aan de interesses van je kind beantwoordt. Ook een strip lezen is ok.
 • Interesse is heel belangrijk! Laat je kind dus zelf het boek kiezen (voorleesboek of leesboek). Je kan een beetje sturen in de goede richting, aangepast aan het leesniveau en leesbegrip van je kind. Maar vergeet niet dat ook een moeilijker leesniveau kan! Indien je kind geprikkeld is zal het immers heel wat inspanningen leveren om dat interessante boekje toch te lezen.
 • Als je kind uit zichzelf gaat lezen is het heel belangrijk belangstelling te tonen voor wat je kind gelezen heeft. Laat je kind vertellen. Je kan eventueel vraagjes stellen over wat er in het boek stond.

Taaltips

Taal is zo belangrijk!

We hebben onze taal nodig om ons uit te drukken, om te kunnen zeggen hoe we ons voelen, wat we allemaal meegemaakt hebben, om nieuwe dingen te leren op school, … .

Hieronder vindt u een aantal taaltips:

 • Taal leren tijdens dagelijkse activiteiten
  Concreet betekent dit dat u veel met uw kind moet praten als het wat doet of als er wat gebeurt (tijdens het eten, wassen, reizen). Gebruik hierbij korte, eenvoudige zinnen, spreek niet te snel en duidelijk, spreek niet in kindertaal. Neem hierbij de tijd om te luisteren en geef het alle tijd om iets te zeggen.
 • Spelletjes
  Speel met uw kind spelletjes zoals Lotto, memory, domino, kwartet. Zo leert uw kind spelenderwijs veel nieuwe woorden.
 • Zing liedjes met uw kind of zeg samen versjes op.
 • Houd gesprekken over wat uw kind interesseert, het is dikwijls een veel gemakkelijker aanknopingspunt om te praten
 • Praat over de dingen die uw kind doet, ziet, hoort,…
 • Verwoord de gevoelens van uw kind
 • Praat ook eens in de ik-vorm, niet altijd in de wij-vorm
 • Stel regelmatig open vragen: vragen waarop meer dan ja of nee kan geantwoord worden
 • Als het kind weinig praat, zorg dan dat je niet zelf minder tegen je kind gaat praten
 • Gebruik voor een kind dat zelf nog weinig praat, vaak dezelfde ‘kapstok-woordjes’: bijv. benoem een boekentas niet de ene dag ‘zakje’ en de andere dag ‘tas’ maar gebruik steeds dezelfde woorden en herhaal deze vaak.
 • Stimuleer uw kind om contact te leggen met anderen. Bijvoorbeeld: telefoongesprek met oma, iets kopen in de winkel, iets aan iemand vragen.
 • Door een prikkelende opmerking te geven, lokt u reactie van uw kind uit. Bv “Ik vind aardbeien heerlijk”. Op deze manier krijgt uw kind vrijheid om te reageren, dan wanneer u de vraag stelt “vind jij aardbeien lekker?”

Informatie

 • ‘Huis van het Nederlands’
  http://www.huisnederlandsbrussel.be
  Het ‘Huis van het Nederlands’ is een centraal punt waar men informatie kan krijgen over Nederlands als Tweede Taal (NT2), en waar men ook terecht kan voor een inschrijving in een cursus Nederlands.

Adres:

Philippe de Champagnestraat 23

1000 Brussel

02 313 96 00

info@huisnederlandsbrussel.be

 • Speelpleinwerking tijdens vakanties

www.vgc.be

Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel

02 563 03 00

 • Schrijf uw kind in in een jeugdbeweging;
 • Toon zelf interesse in de Nederlandse taal;
 • Informeer naar activiteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke jeugddienst;
 • Informeer naar het aanbod voor vakantieactiviteiten door mutualiteiten;
 • Laat u kind zoveel mogelijk Nederlandstalige televisie bekijken.

Indien u nog vragen heeft, kan u altijd bij de directie, de zorgcoördinator of onze Brede Schoolcoördinator Eline Leonard.